Nhà thờ trong thành phố Craiova, Romania

35 đối tượng
bộ lọc

Romania, Dolj, Craiova

Romania, Dolj, Craiova

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Strada Toporasi, 65

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Strada Fratii Buzesti, 22

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Strada Aries, 33

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Strada C.S. Nicolaescu Plopsor, 3

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Calea Unirii, 13

Romania, Dolj, Craiova, Strada Madona Dudu, 13

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Bulevardul 1 Mai, 88

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Strada Alexandru Odobescu, 1

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Strada Brandusa, 12

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova, Strada Ion Maiorescu, 1

Mệnh giá: orthodox

Romania, Dolj, Craiova

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Craiova (Dolj), Romania? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\