Nhà thờ trong thị trấn Curtea de Arges, Romania

28 đối tượng
bộ lọc

Romania, Argeș, Curtea de Arges, Bulevardul Basarabilor, 15

Mệnh giá: romanian orthodox

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Mệnh giá: orthodox

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Mệnh giá: orthodox

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Mệnh giá: roman catholic

Romania, Argeș, Curtea de Arges, Strada Cuza Voda, 6-8

Mệnh giá: orthodox

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Điện thoại: +40248765490

Mệnh giá: catholic

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Mệnh giá: orthodox

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Mệnh giá: orthodox

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Mệnh giá: romanian orthodox

Romania, Argeș, Curtea de Arges

Mệnh giá: orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Curtea de Arges (Argeș), Romania? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\