Nhà thờ trong thành phố Dej, Romania

10 đối tượng
bộ lọc

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: orthodox

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: orthodox

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: catholic

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: catholic

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: reformed

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: orthodox

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: reformed

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: orthodox

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: reformed

Romania, Cluj, Dej

Mệnh giá: orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Dej (Cluj), Romania? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\