Nhà thờ trong thành phố Drobeta-Turnu Severin, Romania

9 đối tượng
bộ lọc

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin, Strada Decebal, 2

Mệnh giá: orthodox

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Mệnh giá: orthodox

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Mệnh giá: orthodox

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Mệnh giá: orthodox

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Website: http://www.catedralaseverin.ro/

Mệnh giá: orthodox

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Mệnh giá: seventh day adventist

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Mệnh giá: orthodox

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Mệnh giá: orthodox

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Drobeta-Turnu Severin (Mehedinți), Romania? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\