Nhà thờ trong thị trấn Sânnicolau Mare, Romania

4 đối tượng
bộ lọc

Romania, Timiș, Sânnicolau Mare

Mệnh giá: roman catholic

Romania, Timiș, Sânnicolau Mare

Mệnh giá: orthodox

Romania, Timiș, Sânnicolau Mare

Mệnh giá: reformed

Romania, Timiș, Sânnicolau Mare

Mệnh giá: orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Sânnicolau Mare (Timiș), Romania? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\