Nhà thờ trong thị trấn Slobozia, Romania

3 đối tượng
bộ lọc

Romania, Ialomița, Slobozia

Mệnh giá: romanian orthodox

Romania, Ialomița, Slobozia

Website: http://manastireaslobozia.ro/

Mệnh giá: romanian orthodox

Romania, Ialomița, Slobozia

Mệnh giá: romanian orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Slobozia (Ialomița), Romania? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\