Nhà thờ Rwanda

245 đối tượng
bộ lọc

Rwanda, East Province, Nyabagendwa, village

Rwanda, East Province, Nyabagendwa, village

Rwanda, Kigali City, Bumbogo, village

Rwanda, Western Province, Gisenyi

Mệnh giá: baptist

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: baptist

Rwanda, Western Province, Congo Nil Center

Mệnh giá: baptist

Rwanda, East Province, Kayumbo Centre

Mệnh giá: baptist

Rwanda, Western Province, Kigeyo, village

Mệnh giá: baptist

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: evangelical

Rwanda, Southern Province, Rugendabari

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Kigali City, Kigali, KG 513 St, 1

Mệnh giá: anglican

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: Eglise Apostlique

Rwanda, Kigali City, Kicukiro, village

Mệnh giá: protestant

Rwanda, Southern Province, Kigoma

Rwanda, Northern Province, Kinigi

Rwanda, Southern Province, Kibeho, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Rwanda? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\