Nhà thờ Rwanda

245 đối tượng
bộ lọc

Rwanda, Western Province, Mugonero, village

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: jehovahs witness

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Western Province, Murunda, village

Rwanda, Western Province, Ngororero

Rwanda, Southern Province, Bulinga, village

Rwanda, Southern Province, Buhanda

Rwanda, Northern Province, Ruhondo

Rwanda, Northern Province, Nemba

Rwanda, East Province, Ngarama

Rwanda, Western Province, Kibihekani, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Gasabo

Rwanda, Northern Province, Ruhondo

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Rwanda? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\