Nhà thờ Rwanda

245 đối tượng
bộ lọc

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Southern Province, Save

Rwanda, East Province, Kibaya

Rwanda, East Province, Nyagatare

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Southern Province, Save

Rwanda, Western Province, Shangi, village

Rwanda, Southern Province, Save

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: protestant

Rwanda, Southern Province, Kivumu, village

Mệnh giá: roman catholic

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Southern Province, Cyahinda, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Cyahinda, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Cyahinda, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Southern Province, Cyahinda, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: pentecostal

Rwanda, Kigali City, Kigali

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Rwanda? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\