Nhà thờ Rwanda

245 đối tượng
bộ lọc

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: adventist

Rwanda, Southern Province, Butare

Rwanda, Southern Province, Gisagara

Rwanda, Southern Province, Gitwe

Rwanda

Mệnh giá: seventh day adventist

Rwanda, Kigali City, Kigali

Rwanda, Southern Province, Kivumu, village

Mệnh giá: roman catholic

Rwanda, East Province, Kiziguro, village

Rwanda, Southern Province, Mucubira, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Western Province, Mugonero, village

Rwanda, East Province, Kayonza

Rwanda, Western Province, Ngororero

Rwanda, East Province, Kabuga Ka Musha

Rwanda, Western Province, Mushaka, village

Rwanda, Southern Province, Mushubi, village

Rwanda, Southern Province, Kigoma

Rwanda, Western Province, Nyundo, village

Mệnh giá: catholic

Rwanda, Kigali City, Kigali

Mệnh giá: presbyterian

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Rwanda? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\