Nhà thờ Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha

6 đối tượng
bộ lọc

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha

Mệnh giá: anglican

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha, Georgetown

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha, Jamestown, Saint Helena

Mệnh giá: roman catholic

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha, Jamestown, Saint Helena

Mệnh giá: anglican

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha

Mệnh giá: catholic

Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha, Jamestown, Saint Helena

Mệnh giá: anglican

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\