Nhà thờ Saint Lucia

193 đối tượng
bộ lọc

Saint Lucia, Anse La Raye

Mệnh giá: spiritist

Saint Lucia, Mon Repos, village

Mệnh giá: baptist

Saint Lucia

Mệnh giá: seventh day adventist

Hỗ trợ xe lăn: No

Saint Lucia, Gros Islet

Mệnh giá: baptist

Saint Lucia

Mệnh giá: spiritist

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Sa 09:00-25:00,13:30-18:30;Sa 09:00-17:00;PH closed

Saint Lucia, Canaries

Điện thoại: 17587257071

Giờ mở cửa: Su 09:30+ "Sunday School"; Su 10:45+ "Workshop Service"; Fr 19:00+ "Youth Ministers"; Tu 19:30+ "Prayer Meetting"; We 19:30+ "Bible Study"

Saint Lucia, Monkey Town, village

Mệnh giá: protestant

Saint Lucia, Gros Islet

Mệnh giá: baptist

Saint Lucia, Castries

Mệnh giá: baptist

Saint Lucia, Vieux Fort

Saint Lucia, Castries

Mệnh giá: pentecostal

Saint Lucia, Fond St. Jaques, village

Mệnh giá: pentecostal

Saint Lucia, Gros Islet

Mệnh giá: methodist

Saint Lucia, Gros Islet, village

Saint Lucia, Laborie, village

Mệnh giá: pentecostal

Saint Lucia, Gros Islet

Mệnh giá: seventh day adventist

Saint Lucia, Vieux Fort

Mệnh giá: evangelical

Saint Lucia, Anse La Raye

Mệnh giá: pentecostal

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Su 09:00-12:00

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Saint Lucia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\