Nhà thờ Samoa

10 đối tượng
bộ lọc

Samoa, Salelāvalu-Tai, village

Mệnh giá: Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa

Samoa, Apia

Mệnh giá: anglican

Samoa, Pata Falelatai, village

Mệnh giá: Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa

Samoa, Apia

Mệnh giá: mormon

Samoa, Si'umu

Mệnh giá: catholic

Samoa, Apia

Mệnh giá: seventh day adventist

Samoa, Vaiusu

Mệnh giá: assemblies of god

Samoa, Samalae'ulu, village

Mệnh giá: EKFS

Samoa, Vini Fou, village

Mệnh giá: Ekalesia Faapotopotoga Kerisiano Samoa

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Samoa? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\