Nhà thờ São Tomé and Príncipe

21 đối tượng
bộ lọc

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, São João dos Angolares

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, Agostinho Neto, village

São Tomé and Príncipe, Príncipe Province, Santo António

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, Boa Morte, village

Mệnh giá: roman catholic

São Tomé and Príncipe

Mệnh giá: roman catholic

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, Guadalupe

São Tomé and Príncipe

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, Santana

Mệnh giá: roman catholic

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, Boa Morte, village

São Tomé and Príncipe, Príncipe Province, Santo António

São Tomé and Príncipe

Mệnh giá: roman catholic

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, Trindade

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, São Tomé

Mệnh giá: roman catholic

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, São Tomé

São Tomé and Príncipe

São Tomé and Príncipe, São Tomé Province, Santana

São Tomé and Príncipe, Príncipe Province, Santo António

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại São Tomé and Príncipe? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\