Nhà thờ trong thị trấn Kreuzlingen, Thụy Sĩ

5 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Thurgau, Kreuzlingen, Bachstrasse, 2

Mệnh giá: new apostolic

Thụy Sĩ, Thurgau, Kreuzlingen

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: No

Thụy Sĩ, Thurgau, Kreuzlingen

Mệnh giá: protestant

Thụy Sĩ, Thurgau, Kreuzlingen

Mệnh giá: roman catholic

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Thụy Sĩ, Thurgau, Kreuzlingen, Hauptstrasse, 85

Mệnh giá: catholic

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kreuzlingen (Thurgau), Thụy Sĩ? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\