Nhà thờ trong thị trấn Monthey, Thụy Sĩ

6 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Vallés, Monthey

Điện thoại: +41 24 471 22 31

Website: http://paroisse-monthey.ch/

Mệnh giá: catholic

Thụy Sĩ, Vallés, Monthey

Thụy Sĩ, Vallés, Monthey

Mệnh giá: roman catholic

Thụy Sĩ, Vallés, Monthey, Route de Collombey, 33A

Điện thoại: +41 24 471 26 37

Mệnh giá: evangelical

Thụy Sĩ, Vallés, Monthey

Mệnh giá: lutheran

Thụy Sĩ, Vallés, Monthey

Điện thoại: +41 24 471 22 31

Website: http://paroisse-monthey.ch/

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Monthey (Vallés), Thụy Sĩ? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\