Nhà thờ trong thị trấn Montreux, Thụy Sĩ

4 đối tượng
bộ lọc

Thụy Sĩ, Valdia, Montreux, Avenue Claude Nobs, 4

Điện thoại: +41 21 331 58 76

Website: http://www.kirchemontreux.ch/

Mệnh giá: protestant

Thụy Sĩ, Valdia, Montreux

Mệnh giá: catholic

Thụy Sĩ, Valdia, Montreux, Avenue Claude Nobs, 10

Mệnh giá: new apostolic

Thụy Sĩ, Valdia, Montreux

Mệnh giá: reformed

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Montreux (Valdia), Thụy Sĩ? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\