Nhà thờ Seychelles

20 đối tượng
bộ lọc

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Pointe Au Sel, village

Mệnh giá: catholic

Seychelles, Victoria, Seychelles

Mệnh giá: baptist

Seychelles, Anse Royale, village

Mệnh giá: anglican

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Victoria, Seychelles

Mệnh giá: pentecostal

Seychelles, Anse Royale, village

Mệnh giá: roman catholic

Seychelles, Victoria, Seychelles

Mệnh giá: evangelical

Seychelles, Grande Anse, village

Seychelles, Victoria

Seychelles, Anse Boudin, village

Seychelles, Victoria, Seychelles

Mệnh giá: evangelical

Seychelles, Victoria, Seychelles

Seychelles, Anse Kerlan, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Seychelles? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\