Nhà thờ Sierra Leone

283 đối tượng
bộ lọc

Sierra Leone, Eastern Province, Kailahun

Sierra Leone, Eastern Province, Koindu

Sierra Leone, Western Area, Sima town, village

Sierra Leone, Western Area, Waterloo, Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Waterloo, Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Rokel, village

Sierra Leone, Western Area, York, village

Sierra Leone, Western Area, Waterloo, Sierra Leone

Sierra Leone, Western Area, Jui, village

Sierra Leone, Western Area, Jui, village

Sierra Leone, Southern Province, Mattru Jong

Mệnh giá: United Brethren in Christ

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Sierra Leone? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\