Nhà thờ Quần đảo Solomon

17 đối tượng
bộ lọc

Quần đảo Solomon, Capital Territory, Honiara

Mệnh giá: roman catholic

Quần đảo Solomon, Central Province, Reko, village

Mệnh giá: catholic

Quần đảo Solomon, Central Province, Reko, village

Mệnh giá: catholic

Quần đảo Solomon, Capital Territory, Honiara

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Solomon, Central Province, Bonala, village

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Solomon, Central Province, Tanavalea, village

Mệnh giá: catholic

Quần đảo Solomon, Capital Territory, Honiara

Mệnh giá: SSEC

Quần đảo Solomon, Central Province, Kuila, village

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Solomon, Central Province, Gareka, village

Mệnh giá: catholic

Quần đảo Solomon, Central Province, Gareka, village

Mệnh giá: catholic

Quần đảo Solomon, Capital Territory, Honiara

Mệnh giá: seventh day adventist

Quần đảo Solomon, Central Province, Pokilo, village

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Solomon, Capital Territory, Honiara

Mệnh giá: seventh day adventist

Quần đảo Solomon, Central Province, Leboni, village

Mệnh giá: catholic

Quần đảo Solomon, Central Province, Riroghala, village

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Solomon, Central Province, Pokilo, village

Mệnh giá: anglican

Quần đảo Solomon, Central Province, Kuila, village

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Quần đảo Solomon? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\