Nhà thờ Nam Sudan

39 đối tượng
bộ lọc

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Unity, Leer, Nam Sudan

Mệnh giá: catholic

Nam Sudan, Unity, Leer, Nam Sudan

Mệnh giá: presbyterian

Nam Sudan, Unity, Leer, Nam Sudan

Mệnh giá: presbyterian

Nam Sudan, Lakes, Rumbek

Mệnh giá: catholic

Nam Sudan, Unity, Leer, Nam Sudan

Mệnh giá: presbyterian

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Yei

Mệnh giá: anglican

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Lakes, Rumbek

Mệnh giá: roman catholic

Nam Sudan, Western Bahr el Ghazal, Wau, Nam Sudan

Mệnh giá: catholic

Nam Sudan, Unity, Leer, Nam Sudan

Mệnh giá: roman catholic

Nam Sudan, Eastern Equatoria, Chukudum

Mệnh giá: catholic

Nam Sudan, Warrap, Tonj

Mệnh giá: roman catholic

Nam Sudan, Central Equatoria, Yei

Mệnh giá: anglican

Nam Sudan, Western Equatoria, Mundri

Mệnh giá: ECS

Nam Sudan, Central Equatoria, Yei

Mệnh giá: presbyterian

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Nam Sudan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\