Nhà thờ Nam Sudan

39 đối tượng
bộ lọc

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Jonglei, Bor

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Eastern Equatoria, Nimule

Mệnh giá: catholic

Nam Sudan, Central Equatoria, Yei

Mệnh giá: catholic

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Upper Nile, Malakal

Mệnh giá: protestant

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Mệnh giá: catholic

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Rajaf, village

Nam Sudan, Lakes, Yirol

Mệnh giá: roman catholic

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Nam Sudan, Central Equatoria, Juba

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Nam Sudan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\