Nhà thờ Serbia

760 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Vojvodina, Vladimirovac, village

Mệnh giá: romanian orthodox

Serbia, Vojvodina, Šid

Mệnh giá: seventh day adventist

Serbia, Trung Serbia, Krusar, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Gornji Adrovac, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Vojvodina, Kanjiza

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Barajevo

Serbia, Trung Serbia, Drenovac, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Vojvodina, Selenca, village

Mệnh giá: lutheran

Serbia, Trung Serbia, Ruzic, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Aranđelovac

Serbia, Trung Serbia, Jastrebac, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Брезовица, village

Serbia, Vojvodina, Senta

Mệnh giá: catholic

Serbia, Trung Serbia, Sokobanja

Serbia, Vojvodina, Mala Remeta, village

Mệnh giá: orthodox

Serbia, Trung Serbia, Petrovac-na-Mlavi

Mệnh giá: orthodox

Serbia

Mệnh giá: orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Serbia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\