Nhà thờ trong thành phố Valjevo, Serbia

11 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Valjevo, Zeke Buljubashe, 3

Điện thoại: +381 14 234 820

Mệnh giá: catholic

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Mệnh giá: serbian orthodox

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Mệnh giá: serbian orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Valjevo (Trung Serbia), Serbia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\