Nhà thờ trong thị trấn Pyhtää, Phần Lan

đối tượng
bộ lọc

Phần Lan, Southern Finland, Pyhtää, Harjuntie, 11

Website: http://www.pyhtaanseurakunta.fi/

Mệnh giá: lutheran

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Pyhtää (Southern Finland), Phần Lan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\