Nhà thờ Suriname

29 đối tượng
bộ lọc

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: EBG

Suriname, Paramaribo, Burenstraat, 15

Mệnh giá: mormon

Suriname, Nickerie, Nieuw Nickerie, Westkanaalstraat, 6

Mệnh giá: protestant

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: lutheran

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: catholic

Suriname, Paramaribo, Henck Arronstraat, 22-24

Điện thoại: 472521

Website: http://www.kathedraalsuriname.org

Mệnh giá: catholic

Giờ mở cửa: Mo-Fr 06:00-13:30; Sa 08:00-13:00; Su 08:30-12:00

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: lutheran

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: jehovahs witness

Suriname, Paramaribo

Điện thoại: +597411100

Website: http://www.ngggb.net

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: christian

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: jehovahs witness

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: jehovahs witness

Suriname, Paramaribo, Coesewijnestraat, 13

Mệnh giá: Volle Evangelie

Suriname, Paramaribo

Suriname, Paramaribo

Mệnh giá: christian

Suriname, Paramaribo

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Suriname? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\