Nhà thờ trong thành phố Falun, Thụy Điển

12 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun, Daljunkaregatan, 15

Mệnh giá: catholic

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Mệnh giá: protestant

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Mệnh giá: jehovahs witness

Thụy Điển, Dalecarlia, Falun

Điện thoại: +46 23-6677111

Website: http://www.lugnetkyrkan.se

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Falun (Dalecarlia), Thụy Điển? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\