Nhà thờ trong thị trấn Handen, Thụy Điển

2 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Stockholm County, Handen, Vendelsomalmsvagen, 200

Website: http://www.heligafamiljen.se/

Mệnh giá: catholic

Thụy Điển, Stockholm County, Handen, Runstensvagen, 14

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Handen (Stockholm County), Thụy Điển? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\