Nhà thờ trong thị trấn Höllviken, Thụy Điển

4 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Escania, Höllviken, Falsterbovagen, 44

Mệnh giá: oecumenic

Thụy Điển, Provincia de Escania, Höllviken

Mệnh giá: lutheran

Thụy Điển, Provincia de Escania, Höllviken

Thụy Điển, Provincia de Escania, Höllviken

Mệnh giá: lutheran

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Höllviken (Provincia de Escania), Thụy Điển? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\