Nhà thờ trong làng Linghem, Thụy Điển

2 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Provincia de Östergötland, Linghem, village, Svaltingvagen, 1

Mệnh giá: lutheran

Thụy Điển, Provincia de Östergötland, Linghem, village, Himnavagen, 151

Điện thoại: +46 13 79024

Website: http://www.linghemskyrkan.se/

Mệnh giá: missionskyrkan

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Linghem (Provincia de Östergötland), Thụy Điển? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\