Nhà thờ trong thị trấn Rättvik, Thụy Điển

6 đối tượng
bộ lọc

Thụy Điển, Dalecarlia, Rättvik

Thụy Điển, Dalecarlia, Rättvik

Website: http://www.berget.se

Mệnh giá: catholic

Thụy Điển, Dalecarlia, Rättvik

Mệnh giá: protestant

Thụy Điển, Dalecarlia, Rättvik

Thụy Điển, Dalecarlia, Rättvik

Mệnh giá: catholic

Thụy Điển, Dalecarlia, Rättvik

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Rättvik (Dalecarlia), Thụy Điển? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\