Nhà thờ Swaziland

14 đối tượng
bộ lọc

Swaziland, Manzini, Matsapha

Mệnh giá: evangelical

Swaziland, Manzini

Mệnh giá: methodist

Swaziland, Manzini

Swaziland, Manzini

Swaziland, Manzini

Swaziland, Hhohho, Mbabane

Mệnh giá: jehovahs witness

Swaziland, Hhohho, Mbabane

Mệnh giá: jehovahs witness

Swaziland, Manzini

Mệnh giá: Naserine

Swaziland, Hhohho, Mbabane

Swaziland

Mệnh giá: roman catholic

Swaziland, Hhohho, Mbabane

Mệnh giá: armenian apostolic

Swaziland, Manzini

Mệnh giá: lutheran

Swaziland, Hhohho, Lobamba

Mệnh giá: interdenominational

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Swaziland? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\