Nhà thờ Đài Loan

838 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Đài Nam

Đài Loan

Website: https://sites.google.com/

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Taihe, village, Mikolaja Kopernika, 52

Đài Loan, Quan Tây

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Cao Hùng

Mệnh giá: catholic

Đài Loan, Gaoliao, village

Điện thoại: 03-8852092

Mệnh giá: 台灣基督長老

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Ngư Trì, Xin Dian Xiang , 25-5

Điện thoại: +886-49-2897186

Website: http://yu-chi.org/

Mệnh giá: christian

Đài Loan, Cao Hùng

Đài Loan, Đài Nam, Diêm Thủy, Xi Men Lu , 19

Điện thoại: 06-652-1174

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Đài Loan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\