Nhà thờ trong làng Guangda Village, Đài Loan

2 đối tượng
bộ lọc

Đài Loan, Taichung, Guangda Village, village, Wen Hua Jie , 69

Điện thoại: +886 4 2201 6454

Website: http://www.dokheng.org/

Mệnh giá: presbyterian

Đài Loan, Taichung, Guangda Village, village, Zhong Qing Lu Yi Duan , 37

Điện thoại: +886 4 2201 2595

Website: http://www.catholic-tc.org.tw/

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại village Guangda Village (Taichung), Đài Loan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\