Nhà thờ Ethiopia

486 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Afar Region, Dedai

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Oromia Region, Lemen

Mệnh giá: ethiopian orthodox tewahedo

Ethiopia, Addis Ababa

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Addis Ababa

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Addis Ababa

Mệnh giá: protestant

Ethiopia, Oromia Region, Bishoftu

Mệnh giá: ethiopian orthodox tewahedo

Ethiopia, Southern Nations, Bonga

Ethiopia, Oromia Region, Arboye

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Southern Nations, Esara (Balle)

Mệnh giá: ethiopian orthodox tewahedo

Ethiopia, Southern Nations, Beda, village

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Southern Nations, Bonga

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Nhà thờ tạc đá ở Lalibela

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Southern Nations, Attat, village

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Ethiopia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\