Nhà thờ trong thành phố Bahir Dar, Ethiopia

12 đối tượng
bộ lọc

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Mệnh giá: orthodox

Giờ mở cửa: 24/7

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Mệnh giá: orthodox

Ethiopia, Amhara, Bahir Dar

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Bahir Dar (Amhara), Ethiopia? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\