Nhà thờ Turkmenistan

19 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Mary Region, Bayramaly, Zarudnew kocesi, 6

Điện thoại: (+993-564) 2-67-24

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ahal Region, Tejen

Điện thoại: (+993-993-135) 4-00-69

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat, Magtymguly Pyragy kocesi, 16a

Điện thoại: (+993-422) 3-68-42

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Amandurdy Meredow (2091) kocesi, 1

Điện thoại: (+99312) 32-28-08

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Balkan Region, Türkmenbaşy, H Arazowa kocesi, 28

Điện thoại: (+993243) 2-44-87

Website: http://www.pravoslavie.tm/

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 38a

Điện thoại: (+99312) 21-10-28

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Abadan sayoly, 150b

Điện thoại: (+993138) 5-45-23

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat, Berdi Kerbabayew kocesi, 1

Điện thoại: (+993-422) 1-64-22

Mệnh giá: orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Kekilow kocesi, 10

Điện thoại: +993-12-34-06-45

Website: http://www.pravoslavie.tm/

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Mary Region, Mary, Turkmenistan, Seydi kocesi, 8/10

Điện thoại: (+993-522) 3-30-39

Website: http://www.pravoslavie.tm/

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Daşoguz Region, Dasoguz, Gorogly kocesi, 2/1

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Balkan Region, Türkmenbaşy

Mệnh giá: orthodox

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Lebap Region, Turkmenabat

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Balkan Region, Türkmenbaşy

Mệnh giá: apostolic

Turkmenistan, Balkan Region, Balkanabat

Mệnh giá: russian orthodox

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Turkmenistan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\