Nhà thờ trong thành phố Ashgabat, Turkmenistan

6 đối tượng
bộ lọc

Turkmenistan, Ashgabat, Amandurdy Meredow (2091) kocesi, 1

Điện thoại: (+99312) 32-28-08

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 38a

Điện thoại: (+99312) 21-10-28

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Abadan sayoly, 150b

Điện thoại: (+993138) 5-45-23

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ashgabat, Kekilow kocesi, 10

Điện thoại: +993-12-34-06-45

Website: http://www.pravoslavie.tm/

Mệnh giá: russian orthodox

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Ashgabat, Turkmenistan? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\