Nhà thờ Ukraina

Đã tìm được hơn 1800 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Dobropillia

Mệnh giá: evangelical

Ukraina, Lviv (tỉnh), Zadviria, village

Ukraina, Donetsk (tỉnh), Dobropillia, Radians'kii provulok, 12

Ukraina, Lviv (tỉnh), Stradch, village

Ukraina, Lviv (tỉnh), Stradch, village

Ukraina, Lviv (tỉnh), Stradch, village

Ukraina, Lviv (tỉnh), Stradch, village

Ukraina, Lviv (tỉnh), Stradch, village

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Muzhiievo, village

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Melnytsia-Podilska

Mệnh giá: roman catholic

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Dorofiivka, village

Mệnh giá: roman catholic

Ukraina, Lviv (tỉnh), Stradch, village

Ukraina, Lviv (tỉnh), Stradch, village

Ukraina, Vinnytsia (tỉnh), Chernivtsi, gyogwanggil, 85

Ukraina, Ivano-Frankivsk (tỉnh), Rohatyn

Mệnh giá: orthodox

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Zapson, village

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Rafainovo, village

Ukraina, Zhytomyr (tỉnh), Romaniv

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Ukraina? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\