Nhà thờ trong thị trấn Khust, Ukraina

8 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust

Mệnh giá: protestant reformation

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust

Mệnh giá: ukrainian greek catholic

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust, Druzhbi Narodiv vulitsia, 14А

Mệnh giá: baptist

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust, Slov'ians'ka vulitsia, 3

Mệnh giá: jehovahs witness

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust

Mệnh giá: roman catholic

Ukraina, Zakarpatska Oblast, Khust

Mệnh giá: baptist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Khust (Zakarpatska Oblast), Ukraina? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\