Nhà thờ trong thị trấn Kremenets, Ukraina

17 đối tượng
bộ lọc

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Dubens'ka vulitsia, 2

Điện thoại: +38(03546) 23470

Mệnh giá: orthodox

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Simona Petliuri vulitsia, 2а

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets

Mệnh giá: orthodox

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Ruttistrasse, 44

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Vidrodzhennia vulitsia, 16

Mệnh giá: ukrainian orthodox kp

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Vidrodzhennia vulitsia, 16

Mệnh giá: ukrainian orthodox kp

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, L'otchikiv Vizvoliteliv vulitsia, 49а

Mệnh giá: orthodox

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Tunits'kii provulok, 15

Mệnh giá: ukrainian orthodox

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets

Mệnh giá: ukrainian orthodox kp

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Litseina vulitsia, 1

Mệnh giá: orthodox

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets, Tunits'kii provulok, 15

Ukraina, Ternopil (tỉnh), Kremenets

Mệnh giá: catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Kremenets (Ternopil (tỉnh)), Ukraina? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\