Nhà thờ trong thị trấn Antrim, Vương quốc Anh

16 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Website: http://antrimmethodist.org

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim, Greystone Link, 3

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim, Steeple Road, 22

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: elim pentecostal

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: evangelical

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: elim pentecostal

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Antrim, Greystone Road, 56

Website: https://antrimparish.com

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Antrim (Bắc Ireland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\