Nhà thờ trong thị trấn Carmarthen, Vương quốc Anh

20 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen, Blue Street, 22

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen, The Parade, 11

Mệnh giá: evangelical

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Vương quốc Anh, Wales, Carmarthen

Mệnh giá: presbyterian

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Carmarthen (Wales), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\