Nhà thờ trong thị trấn Carrickfergus, Vương quốc Anh

19 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus, Woodburn Road, 192

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus, Burleigh Drive, 48

Website: http://woodlandschurch.co.uk

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus, Albert Road, 1

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: pentecostal

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Mệnh giá: pentecostal

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Carrickfergus

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Carrickfergus (Bắc Ireland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\