Nhà thờ trong thị trấn Craigavon, Vương quốc Anh

4 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Craigavon, Moss Bank Road, 70

Website: http://www.newmillspresbyterian.com/

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Craigavon

Mệnh giá: quaker

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Craigavon

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Craigavon

Website: http://knocknamuckley.com/

Mệnh giá: anglican

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Craigavon (Bắc Ireland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\