Nhà thờ trong thị trấn Darlington, Vương quốc Anh

16 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: pentecostal

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: quaker

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: salvation army

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: methodist

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: jehovahs witness

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Website: http://kingschurchdarlington.org/

Mệnh giá: new frontiers

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Vương quốc Anh, Anh, Darlington

Mệnh giá: anglican

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Darlington (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\