Nhà thờ trong thị trấn Devizes, Vương quốc Anh

8 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.standrewsdevizes.org.uk/

Mệnh giá: united reformed

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Mệnh giá: jehovahs witness

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.stjohnwithstmary.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: http://www.stjohnwithstmary.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Anh, Devizes

Website: https://maryportstreetbaptist.org.uk/

Mệnh giá: baptist

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Devizes (Anh), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\