Nhà thờ trong thị trấn Dingwall, Vương quốc Anh

8 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Website: http://www.stjames-stannes.org.uk/

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: church of scotland

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Website: http://www.dingwallevangelicalchurch.co.uk

Mệnh giá: evangelical

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Scotland, Dingwall

Mệnh giá: roman catholic

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Dingwall (Scotland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\