Nhà thờ trong thị trấn Downpatrick, Vương quốc Anh

3 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick, Loughinisland Road, 36

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick

Mệnh giá: roman catholic

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Downpatrick

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Downpatrick (Bắc Ireland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\