Nhà thờ trong thị trấn Dromore, Vương quốc Anh

10 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Mệnh giá: anglican

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore, Bridge Street, 11

Mệnh giá: pentecostal

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Mệnh giá: baptist

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Mệnh giá: presbyterian

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Mệnh giá: catholic

Vương quốc Anh, Bắc Ireland, Dromore

Mệnh giá: plymouth brethren

Bạn có dự định đi lễ nhà thờ, đặt lễ cưới, làm lễ rửa tội cho con và đặt lịch trước với nhà thờ cho buổi lễ này ở tại Dromore (Bắc Ireland), Vương quốc Anh? Chúng tôi đã tạo và hệ thống hóa một cơ sở dữ liệu khổng lồ các địa chỉ và thông tin chi tiết về hàng chục nghìn nhà thờ còn hoạt động cho bạn sử dụng.\